รายละเอียดโครงการคืนชีพดนตรีบาโรกประเทศออสเตรีย “เดโบราห์” ฉบับภาษาไทย

โครงการคืนชีพดนตรีบาโรกของประเทศออสเตรีย ออราทอริโอ “เดโบราห์” (1760) ประพันธ์โดย Gregor Joseph Werner (1693-1766) คาเปลไมสเตอร์ของ เฟือสท์ Esterhazy ก่อนสมัยของ Joseph Haydn ใน Eisenstadt

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะระดมนเสิร์ตออราทอริโอ (Oratorium) “เดโบราห์” โดย Gregor Joseph Werner กับ Das Ensemble der schmerzhaften Mutter ในวันที่ 21 เมษายน 2022 ณ โบสถ์ Pfarre Graz- Schmerzhafte Mutter เมือง Graz และวันที่ 22 เมษายน 2022 ณ โบสถ์  St. Paul เมือง Laventtal

ภายใต้การผู้อำนวยเพลงโดย นาย กรเศรษฐ์ นาคมั่น

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ผมได้ไปศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทในหอสมุดแห่งชาติฮังการี ระหว่างการค้นคว้าผมได้บังเอิญพบกับออราทอริโอ ซึ่งเป็นต้นฉบับบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสองคน และการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอิสราเอลจากนายพล Sisera ในฉากต่างๆ  ผมได้อ่านออราทอริโอทุกบท ของ Werner ขณะศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ และได้เกิดความสนใจอย่างอย่างทาก ผมเชื่อมั่นว่าออราทอริโอนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ดนตรีแนวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ปีที่แล้วผมได้แสดง Sabbato Sancto Lamentiones 3, BLM 56813 จาก Burgenländisches Museum, Eisenstadt อย่างประสบความสำเร็จ ในช่วงอีสเตอร์ของปีที่ผ่านมา

https://soundcloud.com/kong-nn/werner-lamentation-forderung-kug?si=6aed68f5450a4b678480f8f2b6a20960&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

 ผมได้ดำเนินการเรียบเรียงโน๊ดดนตรีของออราทอริโอฉบับนี้พร้อมทั้งวางแผนที่จะจัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยตัวเองใน Pfarre Graz – Schmerzhafte Mutter และ St.Paul ใน Laventtal นักแสดงได้รับจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจาก Universität für Musik und darstellende Kunst Graz และ Wien ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ผมได้รับประสบการณ์ในฐานะนักฮาร์ปซิ-คอร์ดเกี่ยวกับงานซ้อม กำกับดนตรี และการซ้อมดนตรีในแนวนี้ ตอนนี้ผมกำลังจะเรียนจบปริญญาโท และผมคิดว่าทั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา อีกทั้งการแสดงนี่ยังเป็นความฝันของผมมานานแล้วที่จะนำออราทอริโอนี้ให้กลับมาได้ยินอีกครั้ง

ด้วยการสนับสนุนจากกองทุน ทำให้ผมสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานดนตรีของผมได้อย่างเต็มที่ หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเป็นอย่างดี การจัดคอนเสิร์ตแนวนี้จะช่วยขยายงานดนตรีที่หลากหลายทั้งยังสามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของคนรุ่นใหม่ให้เกิดความสนใจ และได้รับฟังดนตรีบาโรกโดยนักดนตรีไทยสมัยใหม่ 

ผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าด้วยความเข้าใจในดนตรี แรงบันดานและประสบการณ์ของผม สามารถเอาชนะใจผู้ชมจำนวนมากทั้งคนยุคใหม่ และในขณะเดียวกันผมก็ยังคงสามารถยึดมั่นในการฝึกฝนการแสดงดนตรีโบราณ 

คลิปนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากดนตรีของออราทอริโอดังกล่าวขณะซ้อม:

https://soundcloud.com/kong-nn/arie-iv-fur-forderung-kug?si=2e60d519ccd643d29a9144a9ff8e4454&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Deutsch

ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีบาโรก